• 3,399.00 Izrael i Palestyna, ziemskie szlaki Boga.

    Izrael i Palestyna, ziemskie szlaki Boga.

    Program wyjazdu obejmuje m. in.: Betlejem, Masadę, Jerozolimę oraz Tel Aviv(plażowanie) i Morze Martwe (relaks w in Ein Bokek), Nazaret oraz Hajfę i Cezareę. Zwiedzimy także okolice J. Galilejskiego. Poznanym miejsca popularne szlakiem niebanalnym.